Notis: Restriksyon Lo Met Dife/Bril Salte

 

Minister Lanvironman, Lenerzi e Sanzman Klima (Departman Lanvironman – Seksyon Lafore) I enform tou manm piblik ki vi ki nou lo ‘peak’ nou lasezon sek e nou pe eksperyans divan for ki i  pe al enpoz en  ‘ban’ pou pa alim ou met okenn dife aparti Merkredi  le 14 Out 2019 ziska ki letan i amelyore.

Manm piblik i ganny enformen ki i en lofans pour fer okenn aktivite brile ou met dife pandan sa letan restiksyon

Pour plis lenformasyon kontakte Seksyon Lafore lo 4670502

Menu