Diskour Minis Lanvironman A Lokazyon Lazournen Enternasyonal Pour Lape Le 21 Septanm 2021

Ser envite, bonzour.

Ozordi a lokazyon lazournen enternasyonal pour lape, mon oule lans sa seremoni plant 21 pye koko rouz dan lavil Viktorya anba tenm ‘mon pye dibwa soutenab’.

Koman Minis pour Lanvironman, mon’n touzour annan nou lanvironman a ker. Alors, i fer mwan gran plezir pou war sa zes nob ki ‘Komite Enternasyonal pour Lape’ ansanm ek ‘Zanfan Losean EZ’ in konmanse depi lannen pase. I fer mwan pli kontan ankor, letan mon vwar nou lavil pe vin pli ver e pli zoli.

Lape i en leta kot nou dan trankilite e i devret komans par en aksyon. Lape i sipoze komans avek sak endividi e nou tou ki prezan la ozordi, mon asire, ki nou valoriz e promouvwar lape dan nou lavi toulezour. E menm avek plis lenerzi ankor, annou kontinnyen reflesir lo ki mannyer nou kapab gard Sesel koman en pti pei beni, avek en lanvironnman akeyan, kot nou pep i viv e rezouir dan lape.

Ozordi, sa levennman i senboliz en mesaz lape avek lespwar pou lavenir nou pti leta zil. Pye koko I form par nou leritaz e lorganizasyon ‘Zanfan Losean EZ’ avek lofis Mer Lavil Viktorya in deside pou servi pye koko koman en senbol nou devlopman soutenab e en Sesel avek en lanvironnman ver e inik.

Ozordi a lokazyon lazournen enternasyonal pour lape, koman en pep ini, annou reflesir lo ki manyer nou kapab kontinyen viv an pe avek kanmarad e osi avek lanatir. Sa pou ed nou kontinyen batir en Sesel avek ankor plis prosperite.

Mon swete ki zot pas en bon lazournen e ki Bondye i kontinnyen beni nou e gid nou ver en lavenir prometan.

Menu